ŠV. VELYKOS IR DIDŽIOJI SAVAITĖ

2023 03 31

VIENUOLYNO LANKYMO TVARKA
DIDŽIĄJĄ SAVAITĘ IR PER ŠV. VELYKAS

Balandžio 7d., Didysis Penktadienis
Pažaislio kultūros ir turizmo centras nedirbs,
lankytojai nepriimami, ekskursijos nevedamos.

Balandžio 8 d., Didysis Šeštadienis
Lankytojai nepriimami, ekskursijos nevedamos
Velyknakčio liturgija 20.00 val.

Balandžio 9 d., Sekmadienis. I-oji Šv. Velykų diena
Prisikėlimo šv. Mišios 11.00 val. 
Lankytojai ekskursijoms nepriimami.

Balandžio 10 d., Pirmadienis. II-oji Šv. Velykų diena
Šv. Mišių nebus.
Lankytojai nepriimami, ekskursijos nevedamos.

 

Seserys kazimierietės kviečia švęsti ir melstis kartu