Atmintinė lankytojui

Pažaislio kamaldulių vienuolynas (toliau — Vienuolynas) yra valstybės saugomas kultūros paminklas ir veikiantis vienuolynas. Jame gyvena, juo rūpinasi ir jį  išlaiko Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacija. 


Vienuolyno lankymo tvarka reglamentuota vadovaujantis ne tik LR įstatymais, bet ir bažnytiniais norminiais dokumentais.

Pirmadienis — tylos diena. Lankytojai neįleidžiami. 

Vienuolyno teritorijoje nerūkoma, negeriama, netriukšmaujama, nešiukšlinama. Neįleidžiami neblaivūs ir/ar alkoholinių gėrimų norintys įsinešti asmenys. 

 


Ekskursijos

Pažaislio kultūros ir turizmo centre vietinio gido nėra. Ekskursijas veda profesionalūs Kauno miesto gidai. Dėl gidų kontaktų susisiekite su mumis tel.: 837 458868. 

Bažnyčia lankoma
Sekmadieniais - šv. Mišios 11 val. (Vienuolyno vartai atviri nuo 10.00  iki 14.00 val.) 
 
 
Šv. Mišios

Sekmadieniais – 11.00 val. (Vienuolyno vartai atviri nuo 10.00 iki 14.00 val.) 

Pagrindinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Žolinės) atlaidų rugpjūčio 15 d. šv. Mišios – 15.00 val.

Skambinti Tel.: 8 37 458868 arba rašyti el.paštu info@pazaislis.org 

Malda už šeimą

Už šeimos tvirtumą

Gražiosios Meilės Motina,

Padėk mūsų šeimą paversti gyvybės šaltiniu, kad ji būtų ne slėptuvė, o versmė. Išmokyk mus mylėti taip, kaip mokė Tavo Sūnus. Būk kelrode, kad surastume savo vietą sudėtingame pasaulyje, laukiančiame mūsų liudijimo, per kurį kiti atrastų Tėvą, ir Sūnų, ir Šventąją Davsią. Amen.

Malda įvairiausiomis intencijomis
Gražiosios Meilės Motinos litanija
 
Kyrie, eleison       Kyrie, eleison!
Christe, eleison!    Christe, eleison!
Kyrie, eleison!       Kyrie, eleison!
 
Tėve, dangaus Dieve,                |   pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve,
Šventoji Dvasia,Dieve,                                                                                                  
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,                           
 
Gražiosios Meilės Motina,
glaudžianti tuos, kurie ilgisi meilės, |   melski už mus!
sauganti tuos, kurie klysta ieškodami meilės,
besimeldžianti už tuos, kurie neranda meilės,
pripildanti tuos, kurie duoda meilę,
mokanti tuos, kurie nemoka mylėti,
supanti tuos, kurie yra nemylimi savo tėvų,
suteikianti viltį tiems, kurie yra nemylimi savo sutuoktinių,
apkabinanti tuos, kurie yra atmetami savo brolių,
guodžianti tuos, kurie išgyvena meilę be atsako,
verkianti už tuos, kurie išgyvena skyrybas,
laisvinanti tuos, kurie yra priklausomi nuo žlugdančių santykių,
mylinti visus, kurie yra sužeisti nemeilės,
 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
 
Melskimės. Viešpatie Jėzau, Tu žvelgi į mūsų gyvenimus ir šypsaisi
pro ašaras. Leiski sekti Tave, įsikibus į Motinos ranką, ir padėki mums
liudyti tiesą apie Tave, kuris perkeiti mūsų gyvenimus. Prašome per
Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.