Atmintinė lankytojui

Pažaislio kamaldulių vienuolynas (toliau — Vienuolynas) yra ne tik valstybės saugomas kultūros paminklas, bet ir veikiantis vienuolynas, kuriame gyvena, juo rūpinasi bei išlaiko Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacija. 

Vienuolyno lankymo tvarka reglamentuota vadovaujantis ne tik LR įstatymais, bet ir bažnytiniais norminiais dokumentais, dėl to lankymas ribojamas ir atitinkamais metų liturginiais laikotarpiais. 

Pirmadienis — tylos diena. Lankytojai neįleidžiami. Seserys tikisi išmintingo supratingumo. 

Viena savaitė per metus yra tylos savaitė. Lankytojai nepriimami, ekskursijos nevedamos. Tylos savaitės laikas skelbiamas svetainėje internete: www.pazaislis.org prieš tris mėnesius. 

Bažnyčioje filmuoti, griežtai draudžiama. Fotografuoti leidžiama be blykstėsJei nesilaikoma tvarkos, ekskursija nevedama, pinigai negrąžinami. 

Vienuolyno teritorijoje nerūkoma, negeriama, netriukšmaujama, nešiukšlinama. Neįleidžiami neblaivūs ir/ar alkoholinių gėrimų norintys įsinešti asmenys. 

 


Ekskursijos
Pažaislio kultūros ir turizmo centre vietinio gido nėra. Ekskursijas veda gidai iš miesto.
Bažnyčia lankoma
Antradieniais – penktadieniais nuo 10 val. iki 17 val.
Šeštadieniais nuo 10 val. iki 16 val.
 
Sekmadieniais - šv. Mišios 11 val. (Vienuolyno vartai atviri nuo 10 iki 13 val.) 
 
 
Šv. Mišios

Sekmadieniais – 11.00 val. (Vienuolyno vartai atviri nuo 10 iki 13 val.) 

Pagrindinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Žolinės) atlaidų rugpjūčio 15 d. šv. Mišios – 15.00 val.

Laukiamos Šv. Mišias švęsti piligrimų ir maldininkų grupės, atvykstančios su savo kunigu. Pageidautina iš anksto, bent prieš tris dienas, suderinti atvykimo dieną ir Šv. Mišių laiką.

Skambinti Tel.: 8 37 458868 arba rašyti el.paštu kazimierietes@gmail.com

Malda už šeimą

Už šeimos tvirtumą

Gražiosios Meilės Motina,

Padėk mūsų šeimą paversti gyvybės šaltiniu, kad ji būtų ne slėptuvė, o versmė. Išmokyk mus mylėti taip, kaip mokė Tavo Sūnus. Būk kelrode, kad surastume savo vietą sudėtingame pasaulyje, laukiančiame mūsų liudijimo, per kurį kiti atrastų Tėvą, ir Sūnų, ir Šventąją Davsią. Amen.

Malda įvairiausiomis intencijomis
Gražiosios Meilės Motinos litanija
 
Kyrie, eleison       Kyrie, eleison!
Christe, eleison!    Christe, eleison!
Kyrie, eleison!       Kyrie, eleison!
 
Tėve, dangaus Dieve,                |   pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve,
Šventoji Dvasia,Dieve,                                                                                                  
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,                           
 
Gražiosios Meilės Motina,
glaudžianti tuos, kurie ilgisi meilės, |   melski už mus!
sauganti tuos, kurie klysta ieškodami meilės,
besimeldžianti už tuos, kurie neranda meilės,
pripildanti tuos, kurie duoda meilę,
mokanti tuos, kurie nemoka mylėti,
supanti tuos, kurie yra nemylimi savo tėvų,
suteikianti viltį tiems, kurie yra nemylimi savo sutuoktinių,
apkabinanti tuos, kurie yra atmetami savo brolių,
guodžianti tuos, kurie išgyvena meilę be atsako,
verkianti už tuos, kurie išgyvena skyrybas,
laisvinanti tuos, kurie yra priklausomi nuo žlugdančių santykių,
mylinti visus, kurie yra sužeisti nemeilės,
 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
 
Melskimės. Viešpatie Jėzau, Tu žvelgi į mūsų gyvenimus ir šypsaisi
pro ašaras. Leiski sekti Tave, įsikibus į Motinos ranką, ir padėki mums
liudyti tiesą apie Tave, kuris perkeiti mūsų gyvenimus. Prašome per
Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.